+90 505 525 05 32

Tenisçi dirseği(Lateral epıkondilit )

El bileğini yukarı doğru çeken kasların başlangıç noktası, dirseğin dış kenarında “lateral epikondil” olarak adlandırılan bölgedir. Tekrarlayan zorlanmalara bağlı olarak bu bölgedeki değişimler sonucu tenisçi dirseği oluşur.

1Tenisçi dirseği kimlerde görülür?
Tenisçi dirseği tenis oynayanlarda sık olarak ortaya çıkmasına rağmen, hastalık el bileği ile tekrarlayan ve zorlayıcı işleri yapan her kişide ortaya çıkabilir. Günde 2-3 saatten fazla zorlayan tüm meslek gruplarında tenisçi dirseği görülebilir. Özellikle yoğun ev işi yapan ev hanımlarında da tenisçi dirseği sık olarak ortaya çıkar. Sık görüldüğü yaş aralığı 30-50 yaşları arasıdır.

Tenisçi dirseğinin bulguları nelerdir?
Tenisçi dirseğinin en önemli bulgusu dirseğinizin dış kenarında olan ve el bileğine doğru yayılan ağrıdır. Genellikle el bileğini yukarı doğru kaldırmakla ağrı artar. Bunun en tipik örneği ağır bir eşyayı kaldırırken dirsekte hissedilen ve bileğe doğru uzanan ağrıdır. Ağrı ile birlikte kol kaslarında güçsüzlük olabilir ve kaldırılan eşya düşebilir. Olay tek bir zorlayıcı hareket sonrası başlayabileceği gibi, sürekli yapılan hareketler sonrası 2- 3gün sonra da başlayabilir. Ağrı önceleri düşük şiddettedir, zorlayıcı aktiviteler devam ederse haftalar aylar içinde giderek fazlalaşır. İlerlemiş durumlarda yemek yerken kaşık bile kaldırmak çok ağrılı olabilir.

Tenisçi dirseği tanısı nasıl konur?
Önce hastalığın hikayesini, oluş şeklini ve varsa spor alışkanlıklarınızı değerlendirilir. Sizi muayene ettikten sonra altta yatan başka hastalıkları ayırmak açısından dirseğin röntgen grafilerini isteyebilir. Bunlar genellikle tanı konması için yeterlidir. Manyetik rezonans görüntüleme ve sinir iletim hızı çalışmaları (EMG) başka hastalıkları ayırmak için daha az gerekli olabilir.

Tenisçi dirseği tedavisi nasıldır?
Yakınmalarınız çok şiddetli değil ise istirahat, buz uygulaması spora ara verme gibi yöntemlerle hastalık sakinleşebilir. ağrı kesiciler gibi ilaçların kısa süreli kullanımı faydalıdır. spor yapan kişilerin bilek yerine ön kolu kullanmaları, iyi ısınmaları ve raketlerinde uygun değişiklikleri yapmaları yeterli olacaktır. Doktorunuzun önereceği uygun egzersiz ve germe programları faydalı olabilir.

2Tenisçi dirseğinde dirseklik uygulaması var mıdır?
Tenisçi dirseğinin tedavisi için geliştirilmiş olan dirseklik vardır. Dirsekliğin amacı, zedelenmiş olan bölgeye binen yükü azaltmaktır. Bunlar kolunuzu kullanırken veya spor sırasında kullanılır, istirahat sırasında çıkartılmalıdır. Bantlar ağrılı bölgenin üzerine değil, dirseğin yaklaşık 10 cm uzağında, doktorunuzun göstereceği noktaya uygulanmalıdır.

Tenisçi dirseğinde kortizol uygulanır mı?
Uygulanan yöntemlerden birisi o bölgeye kortizon enjeksiyonudur.Hastalarımızın yanlış olarak bildiği ağızdan süreklı kortızol kullanan hastalardaki yan etkılerle hep karıştırılır. . Kortizon iğneleri o bölgedeki ağrı ve şişliği azaltarak etkili olur. Gerektiğinde birkaç kez tekrarlanabilir.

Tenisçi dirseği tedavisinde ESWT şok dalga tedavisinin rolü nedir?
Şok dalgası uygulanan bölgede kan akımı artar ve vücudun doğal iyileşme mekanizmaları harekete geçer. Birkaç seans uygulaması gereklidir.

3Tenisçi dirseği tedavisinde PRP tedavisinin rolü nedir?
PRP (Platelet rich plasma), kişinin kendi kanından elde edilen ve trombositten zengin plazma olarak adlandırılan bir sıvıdır. Hastadan alınan kan, özel cihazlar ile santrifüj edilerek 2-3 ml PRP elde edilir. Bu sıvının içinde konsantre miktarlarda büyüme ve iyileşme faktörleri bulunur. Bu faktörler vücudun doğal iyileşme ve tamir mekanizmalarını harekete geçirir. Birçok kas ve tendon yaralanmasının tedavisinde son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Steril şartlarda lateral epikondil bölgesinde yapılır. Çoğu durumda 1-2 uygulama yeterli olurken, bazen 3 PRP enjeksiyonu gerekli olabilir.

Tenisçi dirseğinde cerrahi tedavi yapılır mı?
Tenisçi dirseğinde hastaların % 85-90’ı cerrahi olmayan yöntemlerle iyileşir. En az 3-6 ay süren tıbbi tedavi ve enjeksiyonlara rağmen yakınmaları geçmeyen hastalarda cerrahi tedavi gerekli olur. Cerrahi tedavide, ağrılı bölgedeki dejenere olan hastalıklı bölge temizlenir. Cerrahi tedavi sonrası bir süre kolu hareketsiz bırakacak şekilde alçı veya omuz kol askısı uygulaması gerekli olabilir. Spora dönüş 4 ila 6 hafta sonra mümkün olabilir.