+90 505 525 05 32

                         

Diz içi  artroskopi ile diz eklemine bakılarak hem tanı hem de tedaviye yönelik  uygulamalar yapılabilmektedir.

Ne tür anestezi uygulanır?

Ameliyat esnasında genel anestezi veya bölgesel anestezi (spinal,epidural) uygulanmaktadır.

Menisküs tamiri nasıl yapılır?

Dizin menisküs yırtıklarında  genç ve akut(4-6 hafta içinda )kırmızı bölge yırtıklarında  ilk seçenek onarımdır.Yaşlı hasta ve dejenere ve beyaz bölge yırtıklarında menisektomi yapılır. Menisküs yırtıklarının yaklasık %20 si tamire uygundur.  Menisküs tamiri günümüzde artroskopik cerrahi ile yapılmaktadır. Doktorunuz yırtığın tamire uygun olduğuna karar verdikten sonra özel kanüllerden yerleştirilen uzun iğneler ile menisküs yırtığınızı onarabilir. Yırtık boyunca 3-4 mm arayla menisküsün hem üst hem alt yüzünden dikişler atılır

Dikişlerin eklem dışına çıkartılıp bağlandığı yerde ilave küçük bir kesi yapılmasına gerek vardır. Doktorunuz bazı durumlarda menisküs tamiri için geliştirilmiş olan özel oklar, çapalar veya vidaları kullanmayı tercih edebilir. Bu durumda dizinizde ilave bir cerrahi kesiye gerek olmayacaktır. 
Yapılan tamirin sağlamlığı ve eklem içinde yapılan başka girişimler (ör. Çapraz bağ cerrahisi) olup olmadığına göre ameliyat sonrası dönemde birkaç hafta koltuk değneği kullanmanız ve çömelmekten kaçınmanız gerekli olabilir. Spora dönüş 4 hafta ile 4 ay arasında değişen sürelerde olabilir. Menisküs onarımının başarı oranları yırtığın tipi ve yapılan cerrahinin şekline göre değişmekle birlikte % 70 ile 95 arasındadır.  Yapılan tamire rağmen menisküs iyileşmeyebilir veya tekrar yırtılabilir. Başka bir deyişle, menisküs tamiri yapılan hastaların % 5-30’unda ikinci bir cerrahi gerekli olabilir. Başarısızlık  oranı yüksek gibi görünmekle birlikte, menisküsler olmadığında dizde meydana gelecek aşınma göz önüne alındığında bu risk kabul edilebilir düzeydedir. Yapılan tamir başarısızlıkla sonuçlanırsa basit bir ameliyatla yırtık olan menisküs parçası çıkartılabilir. 

Menisektomi nedir?

Doktorunuz, menisküs yırtığınızın onarıma uygun olmadığına(ileri yaşlarda dejenere yırtıklarda,uzun süre geçmiş beyaz bölge yırtıkları gibi) karar verirse, yırtık olan menisküs parçası çıkartılır. Bu işleme menisektomi adı verilir. Bu işlem sırasında sadece yırtık olan kısım çıkartılarak menisküsün geriye kalan sağlam kısmı korunmaya çalışılır. Buna parsiyel menisektomi adı verilir.

Ne kadar çok menisküs dokusu korunabilirse dizin uzun dönem sağlığı için o kadar iyi olur. Zira korunan menisküs dokusu kısmen de olsa yük taşımaya devam eder. Parsiyel menisektominin erken dönem sonuçları çok iyidir. Ameliyat sonrasında ciddi bir rehabilitasyon programına gerek yoktur. Sıklıkla evde yapılan egzersizler sonrası birkaç gün yada hafta içinde normal yaşam ve spora dönmek mümkündür.

Menisküs nakli nedir?

Menisküsleri ileri derecede hasar görmüş ve tamamen çıkartılması gereken hastalarda, dizdeki aşınmanın önüne geçmek için menisküs dokusun nakli gündeme gelmiştir.  Uygulaması çok sınırlı olan bu işlemin 10 yıllık takipteki başarısı % 60-80 arasındadır. Oldukça büyük bir cerrahi işlem gerektiren menisküs nakli ile birlikte kemiğe yönelik ameliyatlar da gerekli olabilir

Ameliyat sonrası yapılacaklar nelerdir?

Ameliyat sonrasında genellikle yapılan spinal anestezinin etkisi geçer geçmez(4-6 Saat) ayağa kaldırılacaktır. Tercihen ilk 1 hafta koltuk değneği veya yürüteç kullanılacaktır. Eğer menisküs tamiri yapılmış ise immobilizer veya açı ayarlı dizlik 4-6 hafta boyunca kullanılır.Bu süre dikilmiş dokunun iyileşmesi için beklenen süredir. Bu süre sonunda fizik tedavi gerekecektir.

Bazı durumlarda hastaneden aynı gün taburcu olmakla birlikte çoğu durumda bir  gece kalmak tercih edilir.Bu dönemde ağrı kesiciler, antibiyotik verilecek ve erken dönem fizik tedavi uygulamaları yapılacaktır.